1. Επαληθευμένο Κύριο Προϊόν

Αυτή η υπηρεσία ελέγχει τα προϊόντα για την ποιότητα. Όταν ένα προϊόν έχει αυτήν την ονομασία, υποδεικνύει στους αγοραστές ότι το προϊόν είναι όπως περιγράφεται. Θα παρέχεται με μικρό κόστος, μετά την επαλήθευση και ο διαχειριστής θα ορίσει μια σημαία ότι το προϊόν είναι επαληθευμένο ή θα αφαιρέσει την επαλήθευση.

2. Υπηρεσία Ελέγχου

Εάν οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για ένα προϊόν που δεν έχει το λογότυπο του Επαληθευμένου Κύριου Προϊόντος, μπορούν να πληρώσουν για μια υπηρεσία επιθεώρησης από τρίτους επιθεωρητές. Το Allantin.com θα εισπράξει την πληρωμή, αλλά δεν θα τη στείλει στους επιθεωρητές έως ότου οι επιχειρήσεις λάβουν τις εκθέσεις επιθεώρησής τους. Το κόστος εξαρτάται από τη χώρα-περιοχή, θα υπάρχει σχετικός τιμοκατάλογος.

3. Ασφαλείς Πληρωμές

Το Allantin.com παρέχει ασφαλή πληρωμή όταν οι έμποροι αγοράζουν από προμηθευτές. Οι πληρωμές αποδεσμεύονται στους προμηθευτές μόνο όταν οι επιχειρήσεις επιβεβαιώσουν ότι έχουν λάβει το προϊόν. Προστατεύει επίσης τους προμηθευτές, οι οποίοι ενημερώνονται για την απόδειξη πληρωμής πριν την αποστολή της παραγγελίας (θα παρέχεται με μικρό κόστος). Οι κοινές πληρωμές περιλαμβάνουν τραπεζικά εμβάσματα, πιστωτικές επιστολές, Western Union, PayPal και Escrow.

4. Εγγύηση Εμπορίου

Αυτή η δωρεάν υπηρεσία επιστρέφει στις επιχειρήσεις μέχρι ένα καλυμμένο ποσό εάν οι προμηθευτές δεν αποστέλλουν έγκαιρα ή η ποιότητα του προϊόντος τους δεν είναι όπως περιγράφεται ή τα προϊόντα δεν φτάσουν ποτέ στον αγοραστή. Το ποσό είναι συνήθως μεταξύ $10 και $20.000, αρκετό για να καλύψει την αρχική κατάθεση. (μέχρι ποσό θα καλύπτεται από τον προμηθευτή, μέσω συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρείας. (οι επιχειρήσεις που έχουν το σήμα ασφαλείας για τα παραπάνω θα είναι ευδιάκριτες στη σελίδα τους) Σε περίπτωση που μιλάμε για μεγάλο ποσό αγοράς, ο αγοραστής θα είναι σε θέση εχθρικής ασφάλισης με τη συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία).
Όλα τα παραπάνω θα ισχύουν σε περίπτωση αποδοχής προσφοράς-συμφωνίας αγοραστή και προμηθευτή. Ένας προμηθευτής που έχει αγοράσει ένα πρόγραμμα και ως εκ τούτου είναι διαπιστευμένος θα μπορεί να έχει πιο εύκολα όλα τα παραπάνω (ασφάλιση)