Έλεγχος και επαλήθευση της επιχείρησης

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Allantin.com, σχετικά με την ασφαλή διασύνδεση μεταξύ αγοραστή και πωλητή για την αποφυγή κακόβουλων ενεργειών, όπως η απάτη από επιχειρήσεις «φάντασμα», είναι ο έλεγχος ταυτότητας και η επαλήθευση για τα μέλη που αγοράζουν πακέτο από προμηθευτές Diamond. Ο έλεγχος και η επαλήθευση του εγγεγραμμένου μέλους ως προμηθευτή Diamond είναι εξαιρετικά σημαντικός γιατί με αυτόν τον τρόπο καθιερώνεται η έγκυρη κατάσταση της επιχείρησης, καθώς και το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο επικοινωνίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα B2B Allantin.com. Ο έλεγχος διαρκεί συνήθως 2 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, εφόσον οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που παρέχονται για τον έλεγχο είναι σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία.

Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο έλεγχος πραγματοποιείται για το εάν η επιχείρησή σας είναι νόμιμα εγγεγραμμένη ή λειτουργεί κανονικά. Ο έλεγχος θα ολοκληρώνεται με τους εξής τρόπους: μέσω του τμήματος εγγραφής του επιμελητηρίου στο οποίο ανήκει η επιχείρηση ή μέσω της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας.

Η επαλήθευση αφορά τον εκπρόσωπο της επιχείρησής σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Allantin.com, επειδή πρέπει να είναι υπάλληλος της εταιρείας σας και να είναι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί την εταιρεία σας για ανάπτυξη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Allantin.com.

Απαιτήσεις και Έλεγχος ταυτότητας / Διαδικασία επαλήθευσης

Η πιο σημαντική απαίτηση για εμάς για να προχωρήσουμε στη διαδικασία ελέγχου και επαλήθευσης είναι να έχετε εγγραφεί και να έχετε ολοκληρώσει την πληρωμή για ένα από τα πακέτα Allantin Diamond Supplier που προσφέρουμε.

Εάν δεν έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή σας κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα πακέτα συνδρομής.

Εάν έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή σας και έχετε πληρώσει για τη συνδρομή ενός από τα πακέτα Allantin Diamond Supplier που προσφέρουμε, μπορούμε να προχωρήσουμε στον έλεγχο και την επαλήθευση ταυτότητας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1. Η επαλήθευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως και σύμφωνα με τον GDPR κάντε κλικ εδώ, 2. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία θα πρέπει να μας στείλετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, όπως π.χ

  1. άδεια εξουσιοδότησης
  2. τηλεφωνικός λογαριασμός του τελευταίου διμήνου, στον οποίο αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης
  3. εξουσιοδότηση για τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης (υπεύθυνη δήλωση).