Όροι Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 31/10/2021

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας www.allantin.com

1. Εισαγωγή Όρων Χρήσης. 

1.1 Το παρόν έγγραφο καθορίζει τους όρους χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας www.allantin.com (εφεξής «Ψηφιακή Πλατφόρμα»), η οποία δημιουργήθηκε και ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ALLANTIN TECH ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ALLANTIN TECH PCC». και τον διακριτικό τίτλο «Allantin.com», που εδρεύει στη ΒΙΠΕ Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ ___________, ΔΟΥ ____________ (εφεξής «Εταιρεία» ή «εμείς»). 

1.2 Η Ψηφιακή Πλατφόρμα λειτουργεί με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης, τους οποίους καλούνται οι αποδέκτες των υπηρεσιών εφεξής «πωλητής»/«αγοραστής» ή απλώς «χρήστες» ή «εσείς» να διαβάσουν προσεκτικά και να κάνουν χρήση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο εάν τα αποδεχτούν πλήρως και συναινέσουν πλήρως στην αίτησή τους. 

1.3 Η χρήση της Ψηφιακής Πλατφόρμας και οποιαδήποτε μορφή συναλλαγής μέσω της πλατφόρμας μας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης εκ μέρους σας. Κάθε πωλητής αγοράζοντας ένα πακέτο συνδρομής συνάπτει ξεχωριστό συμβόλαιο με την εταιρεία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης ή σύγκρουσης μεταξύ των παρόντων Όρων και των όρων οποιασδήποτε σύμβασης, υπερισχύουν οι όροι της σύμβασης. 

1.4 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει χωρίς προειδοποίηση τους ακόλουθους Όρους Χρήσης δημοσιεύοντας την ενημερωμένη έκδοση τους, οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνονται μόνοι τους για οποιαδήποτε αλλαγή. Οι νέοι Όροι Χρήσης, μετά την τροποποίησή τους, θα πρέπει επίσης να γίνουν πλήρως αποδεκτοί από τους χρήστες. Οι Όροι Χρήσης περιγράφουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την πρόσβασή σας και τη χρήση των ιστότοπων μέσω των κινητών τηλεφώνων σας, των εφαρμογών για κινητά που ανήκουν, διαχειρίζεστε, επωνυμίας ή διατίθενται από το Allantin.com

1.5 Απαγορεύεται η πρόσβαση ή η χρήση των Υπηρεσιών στην Ψηφιακή Πλατφόρμα σε περίπτωση που (α) δεν είστε ενήλικος για να συνάψετε δεσμευτική σύμβαση με το Allantin.com ή (β) δεν επιτρέπεται να λαμβάνετε τις Υπηρεσίες που προσφέρονται από το Ψηφιακή Πλατφόρμα σύμφωνα με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών/περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της χώρας/επικράτειας στην οποία διαμένετε ή από την οποία έχετε πρόσβαση και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες του ιστότοπου Allantin.com.

2. Εγγραφή 

2.1 Το Allantin.com είναι μια ψηφιακή αγορά μέσω της οποίας οι πωλητές εμφανίζουν, προωθούν και πωλούν τα προϊόντα τους σε ενδιαφερόμενους αγοραστές. Η χρήση της Ψηφιακής Πλατφόρμας και η συμμετοχή σε οποιαδήποτε από τις προσφερόμενες υπηρεσίες της επιτρέπεται σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18) της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 

2.2 Για να εγγραφείτε πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, είτε ως πωλητής είτε ως αγοραστής. Η εγγραφή είναι απαραίτητη για τη χρήση των υπηρεσιών της Ψηφιακής Πλατφόρμας. Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη φόρμα εγγραφής, θα λάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης στη διεύθυνση e-mail που καταχωρίσατε κατά την εγγραφή. Μετά την επιβεβαίωση της διεύθυνσης email, η Εταιρεία, αφού ελέγξει την εγκυρότητα των στοιχείων που έχετε συμπληρώσει, εγκρίνει τον λογαριασμό σας και σας ενημερώνει σχετικά. 

2.3 Κατά την εγγραφή τους, οι χρήστες δηλώνουν ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες και συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού τους. Συμφωνούν επίσης να ειδοποιούν αμέσως την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και για οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση ασφάλειας. 

2.4 Η εγγραφή και η χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας είναι δωρεάν. 

2.5 Θα υπάρχει χρέωση μόνο σε περίπτωση αγοράς ενός από τα προσφερόμενα πακέτα προώθησης των εταιρειών που θέλουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους με τα προνόμια που προσφέρει η Ψηφιακή Πλατφόρμα. 

2.6 Το Allantin.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράλειψη ή την αδυναμία των χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους ασφαλείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει έναν λογαριασμό εάν αποδειχθεί ότι παραβιάζει οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους.

3. Όροι Συναλλαγών 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

3.1 Κάθε Πωλητής μπορεί να λάβει ένα αίτημα για προσφορά (εκδήλωση ενδιαφέροντος) από έναν Αγοραστή για ένα Προϊόν που έχει αναρτηθεί στην Ψηφιακή Πλατφόρμα. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Πωλητή να απορρίψει ή να αποδεχθεί την προσφορά και στη συνέχεια αποστέλλει την προσφορά προκειμένου να επιτευχθεί η πώληση. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής επιλέξει να αποδεχτεί την προσφορά του Πωλητή, ο Πωλητής πρόκειται να συμφωνήσει για τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής και λήψης της παραγγελίας, στον συμφωνημένο χρόνο και στη διεύθυνση που ορίζει ο Αγοραστής, τηρώντας πάντα τα συμφωνηθέντα ιδιότητες και κριτήρια ποιότητας του Προϊόντος, όπως έχουν παρουσιαστεί στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Allantin.com με αποκλειστική ευθύνη του Πωλητή. 

3.2 Τα παραγγελθέντα Προϊόντα παραδίδονται στους Αγοραστές με ευθύνη του Πωλητή ή από τον Αγοραστή ή από τρίτο μέρος (π.χ. μεταφορική εταιρεία) ανάλογα με τη μέθοδο παράδοσης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή. Ενδεικτικοί τρόποι παράδοσης μπορεί να είναι οι εξής: 1) Παράδοση των Προϊόντων από τον Πωλητή στις εγκαταστάσεις του Αγοραστή. 2.) Παραλαβή των Προϊόντων από την Buστις εγκαταστάσεις του πωλητή. 3.) Αποστολή των Προϊόντων στις εγκαταστάσεις του Αγοραστή με μεταφορική εταιρεία ή κούριερ. 4.) Παραλαβή των Προϊόντων από τον Αγοραστή από σημείο παραλαβής. Όλα τα παραπάνω αφορούν τον τρόπο μεταφοράς ισχύουν για την εσωτερική διακίνηση και μεταφορά κάθε χώρας. Σε περίπτωση εξαγωγής των προϊόντων θα πρέπει να προσέχουμε τους διεθνείς όρους FOB-CIF-EXW για να αποφύγουμε οποιαδήποτε ταλαιπωρία και σπατάλη χρημάτων. 

3.3 Τρόποι πληρωμής: Ο Αγοραστής μπορεί να πληρώσει την παραγγελία του στον Πωλητή, με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους: 1) απευθείας κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή, είτε για ολόκληρο το ποσό είτε για προκαταβολή και εξόφληση με την ολοκλήρωση της παραγγελίας. 2) Σε περίπτωση που ο Αγοραστής επιλέξει να πληρώσει για την παραγγελία του με πιστωτική κάρτα ή απευθείας μέσω της πλατφόρμας Allantin.com, το συνολικό ποσό της πληρωμής κρατείται από τρίτο μέρος υπηρεσίας και πλατφόρμας διεκπεραίωσης πληρωμών (escrow) που επιλέγει το Allantin.com και δίνεται στον Πωλητή με την επιβεβαίωση του Αγοραστή για την παραλαβή του Προϊόντος, με μικρή χρέωση στην ψηφιακή πλατφόρμα. 3) Σε περίπτωση που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ επιλέξει να εξοφλήσει την παραγγελία του με τραπεζική κατάθεση στον Αρ. …………. τραπεζικός λογαριασμός της Ψηφιακής Πλατφόρμας Allantin.com, υπό την ιδιότητά του ως εγγυητής, παρακρατεί το συνολικό ποσό της πληρωμής στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό και το δίνει στον Πωλητή με την επιβεβαίωση της παραλαβής του Προϊόντος από τον Αγοραστή, με μια μικρή χρέωση στο ψηφιακή πλατφόρμα. 

Διευκρινίζεται ότι η προμήθεια που δικαιούται το Allantin.com (σε περίπτωση που τα χρήματα μεταφέρονται, τότε εισπράττονται) σε κάθε παραγγελία που τοποθετείται μέσω της πλατφόρμας του, οφείλεται στον Πωλητή ακόμη και αν η πληρωμή του Αγοραστή ήταν ανεπιτυχής για οποιοδήποτε λόγο. , καθώς η ευθύνη για την επιτυχή πληρωμή του βαρύνει αποκλειστικά τον Πωλητή. 

3.4 Ο αγοραστής, αφού αποδεχτεί την προσφορά του πωλητή, μπορεί να υποβάλει την παραγγελία του. Μετά την αποδοχή και επιβεβαίωση της παραγγελίας και από τα δύο μέρη, ο αγοραστής πρέπει να προχωρήσει σε προκαταβολή μετά από συμφωνία με τον πωλητή μέχρι το 50% της συνολικής αξίας της παραγγελίας, χρησιμοποιώντας το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών που προσφέρει το Allantin.com Ψηφιακή Πλατφόρμα που διασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών της. Η Εταιρεία ενημερώνεται για την πληρωμή που έγινε και ειδοποιεί τον πωλητή να προχωρήσει στην προετοιμασία της παραγγελίας. Ο αγοραστής ενημερώνεται μέσω της πλατφόρμας πότε η παραγγελία του είναι έτοιμη για παράδοση, οπότε και θα πρέπει να εξοφλήσει την παραγγελία. Μετά την εξόφληση της παραγγελίας, ολοκληρώνεται η παράδοση των προϊόντων στον αγοραστή. Με την παραλαβή της παραγγελίας από τον αγοραστή, η πλατφόρμα ενημερώνεται και στη συνέχεια το ποσό της πληρωμής μεταφέρεται από τον λογαριασμό του συνεργαζόμενου ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος/πιστωτικού ιδρύματος στον πωλητή, αφού η προμήθεια συμφωνήθηκε να λάβει η Εταιρεία από κάθε πωλητής παρακρατείται (έτσι τα χρήματα του αγοραστή προστατεύονται από κακόβουλες ενέργειες και διαδικτυακές απάτες). 

3.5 Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας δεν είναι προϊόντα της Εταιρείας αλλά τα προϊόντα των πωλητών που έχουν συμβληθεί με την Εταιρεία, οι οποίοι επιθυμούν να προβάλλουν τα προϊόντα τους μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας Allantin.com και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για αυτά. Οι πωλητές είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία, την κατάσταση και την ποιότητα των προϊόντων, ενώ το κόστος μεταφοράς και η ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων υπόκεινται σε συμφωνία μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή. 

3.6 Οι τιμές που αναγράφονται στην πλατφόρμα δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, κόστος μεταφοράς και τυχόν άλλες ισχύουσες χρεώσεις. Το κόστος των προϊόντων που προβάλλονται μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας καθορίζεται απευθείας από τον εκάστοτε πωλητή. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τον σχηματισμό και τις αλλαγές αυτών των τιμών. Οι παραπάνω τιμές που αναγράφονται στην Ψηφιακή Πλατφόρμα μπορούν να τροποποιηθούν, εφόσον ο πωλητής που καθόρισε τη συγκεκριμένη τιμή προβεί σε σχετική τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται έγκυρη η τιμή που συμφωνήθηκε κατά τη στιγμή της παραγγελίας και φυσικά η λήψη προκαταβολής ή η συνολική εξόφληση της παραγγελίας. 

3.7 Για ακύρωση της παραγγελίας, καθώς και για οποιοδήποτε παράπονο σε σχέση με τα προϊόντα, επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή.

4. Παροχή Υπηρεσιών 

4.1 Εάν είστε εγγεγραμμένος Χρήστης στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Allantin.com και προέρχεστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνάπτετε συμβάσεις με την ALLANTIN TECH PCC. 

4.2 Πρέπει να εγγραφείτε ως Χρήστης στον Ιστότοπο για να έχετε πρόσβαση σε αυτόν και να κάνετε χρήση ορισμένων Υπηρεσιών. Επιπλέον, το Allantin.com διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να περιορίσει την πρόσβαση ή τη χρήση ορισμένων Υπηρεσιών (ή οποιωνδήποτε λειτουργιών εντός των Υπηρεσιών) στους Χρήστες που πληρώνουν ή υπό άλλους όρους που το Allantin.com μπορεί να επιβάλει κατά την κρίση του. 

4.3 Οι υπηρεσίες ή οποιεσδήποτε δυνατότητες εντός των προσφερόμενων Υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρουν από περιοχή και χώρα σε άλλη τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ή δήλωση ότι μια συγκεκριμένη Υπηρεσία ή δυνατότητα ή λειτουργικότητα ή ο ίδιος τύπος και έκταση της Υπηρεσίας ή των χαρακτηριστικών ή λειτουργιών θα είναι διαθέσιμες στους Χρήστες. AllantΗ in.com Digital Platform μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αρνηθεί ή να καθιερώσει διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης και χρήσης οποιωνδήποτε Υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε λειτουργιών εντός των Υπηρεσιών, σχετικά με διαφορετικούς Χρήστες. 

4.4 Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Allantin.com ενδέχεται να αλλάξουν ή να αναβαθμιστούν ανά πάσα στιγμή. Το Allantin.com μπορεί να επιβάλει νέους όρους, να αναστείλει ή να σταματήσει οποιεσδήποτε Υπηρεσίες ή λειτουργίες εντός των Υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

  4.5 Οι Υπηρεσίες Προώθησης που παρέχονται από το Allantin.com σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω περιλαμβάνουν: 1) Κορυφαία κατάταξη και Χορηγούμενη Καταχώριση. 2) υπηρεσίες που προωθούν και υποστηρίζουν, άμεσα ή έμμεσα, τις δραστηριότητες του Χρήστη όπως [επωνυμία χρήστη, προσφορά προϊόντος, κατάστημα, λογότυπο, εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσίας ή/και παράγωγο έργο χρησιμοποιώντας Περιεχόμενο χρήστη σε λογισμικό, εφαρμογές, εργαλεία, πρόγραμμα περιήγησης επεκτάσεις ή/και πλατφόρμες που διαχειρίζονται και/ή ελέγχονται από το Allantin.com ή/και σε λογισμικό, εφαρμογές, κανάλια, πλατφόρμες, ιστότοπους ή/και οποιεσδήποτε άλλες μορφές μέσων που λειτουργούν και ελέγχονται από τρίτους (διάφορα κανάλια επικοινωνίας, όπως τα κοινωνικά δίκτυα) ] και 3) οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που ενδέχεται να ανακοινώνονται κατά καιρούς από την Ψηφιακή Πλατφόρμα.

5. Χρήστες 

5.1 Ως προϋπόθεση για την πρόσβασή σας και τη χρήση των Υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κατά την πρόσβαση και τη χρήση της Ψηφιακής Πλατφόρμας. 

5.2 Απαγορεύεται εξαιρετικά η αντιγραφή ή αναπαραγωγή Υπηρεσιών ή πληροφοριών όπως κείμενο, εικόνες, γραφικά, βίντεο κλιπ, ήχος, κατάλογοι, αρχεία, βάσεις δεδομένων ή καταχωρίσεις κ.λπ., που διατίθενται στον ή μέσω του ιστότοπου και (β) δεν θα αντιγράψετε , αναπαραγωγή, λήψη, μεταγλώττιση ή χρήση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιουδήποτε Περιεχομένου Ιστότοπου για τους σκοπούς της λειτουργίας μιας επιχείρησης που ανταγωνίζεται το Allantin.com ή με άλλον τρόπο εκμεταλλεύεται εμπορικά το Περιεχόμενο της Ψηφιακής Πλατφόρμας. Επίσης, απαγορεύεται εξαιρετικά η συστηματική ανάκτηση Περιεχομένου για τη δημιουργία ή τη συλλογή, άμεσα ή έμμεσα, βάσης δεδομένων ή συλλογής καταλόγου χωρίς γραπτή άδεια από το Allantin.com

5.3 Το Allantin.com δεν φέρει καμία ευθύνη εάν, κατά την περιήγηση στον ιστότοπο, ο χρήστης μεταφερθεί κάνοντας κλικ σε οποιονδήποτε σύνδεσμο εκτός του Allantin.com με απροσδιόριστες συνέπειες. 

5.4 Συμφωνείτε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια για να υπονομεύσετε την ακεραιότητα των συστημάτων υπολογιστών ή των δικτύων του Allantin.com ή οποιουδήποτε άλλου Χρήστη ή να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε τέτοια συστήματα ή δίκτυα υπολογιστών. 

5.5 Συμφωνείτε να μην προβείτε σε ενέργειες που ενδέχεται να υπονομεύσουν την ακεραιότητα της Ψηφιακής Πλατφόρμας Allantin.com, όπως να αφήνετε θετικά σχόλια για τον εαυτό σας ή να αφήνετε αβάσιμα αρνητικά σχόλια σε άλλον χρήστη.

6. Λογαριασμοί χρηστών. 

6.1 Ο Χρήστης πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον Ιστότοπο για πρόσβαση και χρήση των προσφερόμενων Υπηρεσιών. Κατά την εγγραφή του στην ψηφιακή πλατφόρμα, ο Χρήστης θα δημιουργήσει λογαριασμό και θα εκδώσει ένα User ID και κωδικό πρόσβασης. Ένας λογαριασμός μπορεί να έχει λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ιστού με περιορισμένο αποθηκευτικό χώρο για αποστολή ή λήψη email από τον Χρήστη. 

6.2 Κάθε εγγεγραμμένος Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας του User ID και του κωδικού πρόσβασής του και για κάθε χρήση και δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο λογαριασμό του (είτε αυτή η χρήση ή δραστηριότητα είναι εξουσιοδοτημένη είτε όχι). Κανένας Χρήστης δεν μπορεί να κοινοποιήσει, να εκχωρήσει ή να επιτρέψει σε άλλο άτομο ή άτομα να χρησιμοποιήσουν τον λογαριασμό, το αναγνωριστικό ή τον κωδικό πρόσβασής του. Ο Χρήστης συμφωνεί να ειδοποιήσει αμέσως το Allantin.com εάν αντιληφθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας του λογαριασμού του. 

6.3 Ο εγγεγραμμένος Χρήστης πρέπει να αναγνωρίσει ότι η κοινή χρήση του λογαριασμού με άλλα άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην ψηφιακή πλατφόρμα Allantin.com ή σε άλλους Χρήστες του ιστότοπου. Σε περίπτωση ζημιάς, ο Χρήστης θα αποζημιώσει το Allantin.com και οποιονδήποτε συνεργάτη, υπάλληλο, εκπρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να υποστεί ως αποτέλεσμα πολλαπλών χρήσεων. Το Allantin.com έχει κάθε δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε Χρήστη χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό κάτι παράνομο. Αρμόδιο για κάθε διαφορά είναι το δικαστήριο Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα. 

7. Ευθύνες του Χρήστη. 

7.1 Κάθε Χρήστης συμφωνεί να αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης και έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί την ψηφιακή πλατφόρμα μόνο για επαγγελματικούς σκοπούς. Επίσης, κατά την εγγραφή τους η διεύθυνση που δίνεται είναι το κεντρικό γραφείο της εταιρείας, σε περίπτωση που υπάρχει υποκατάστημα δεν θα θεωρείται διαφορετική εταιρεία και η διεύθυνση θα παραμένει η έδρα που δίνεται κατά την εγγραφή. 

7.2 Μόλις γίνετε Χρήστης, συναινείτε στη συμπερίληψη των δεδομένων επικοινωνίας σας στη βάση δεδομένων μας και εξουσιοδοτείτε το Allantin.com να τα μοιραστεί με άλλους Χρήστες ή να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. 

7.3 Κάθε Χρήστης εγγυάται και συμφωνεί ότι το Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύετε: 

α) είναι αληθινό και νόμιμο 

β) δεν είναι ψευδές ή παραπλανητικό

γ) δεν περιέχει πληροφορίες που είναι προσβλητικές, δυσφημιστικές ή επιβλαβείς για ανηλίκους 

δ) δεν παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που διέπουν τους νόμους κάθε κράτους σχετικά με τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την προστασία των καταναλωτών, τον έλεγχο εξαγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, την ψευδή διαφήμιση 

ε) δεν συνδιατηρούν συνδέσμους που απομακρύνουν τους Χρήστες από την ψηφιακή πλατφόρμα κακόπιστα και μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά τόσο στους άμεσα ενδιαφερόμενους χρήστες όσο και στο Allantin.com

στ) δεν παραβιάζει τους όρους της Πολιτικής Καταχώρησης των προϊόντων 

ζ) δεν παραβιάζει «πνευματικά δικαιώματα τρίτων» 

η) δεν προωθεί παράνομα ή πλαστά προϊόντα στην Ψηφιακή Πλατφόρμα

7.4 Ο Χρήστης αποδεχόμενος τους Όρους Χρήσης συμφωνεί ότι το Allantin.com διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν απαιτείται να παρακολουθεί ενεργά ή να ασκεί οποιονδήποτε έλεγχο επί του Περιεχομένου κάθε Χρήστη. Κάθε Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των επικοινωνιών του και μπορεί να θεωρηθεί νομικά υπεύθυνος ή υπεύθυνος για το περιεχόμενο των σχολίων του ή άλλου υλικού ή πληροφοριών.

8. Παραβιάσεις από Χρήστες. 

8.1 Το Allantin.com έχει κάθε δικαίωμα, σε περίπτωση που αντιληφθεί οποιαδήποτε ενέργεια που παραβιάζει νόμους και κανονισμούς και όρους της ψηφιακής πλατφόρμας ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, να αφαιρέσει, να τροποποιήσει ή ακόμη και να απορρίψει το Περιεχόμενο Χρήστη, εν μέρει ή πλήρως. 

8.2 Εάν κάποιος χρήστης παραβιάσει τους Όρους Χρήσης, το Allantin.com θα έχει το δικαίωμα να λάβει πειθαρχικά μέτρα, όπως αναστολή ή τερματισμό του λογαριασμού του χρήστη και οποιωνδήποτε άλλων λογαριασμών που συνδέονται με αυτόν τον λογαριασμό, χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που θα προκύψει από τις παραπάνω ενέργειες. 

8.3 Σε περίπτωση που προκύψουν κακόβουλες ενέργειες που ενδέχεται να βλάψουν την ψηφιακή πλατφόρμα, το Allantin.com διατηρεί το δικαίωμα να καταφύγει στη Δικαιοσύνη, να συνεργαστεί πλήρως με τις κυβερνητικές και ρυθμιστικές αρχές και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για να δικαιώσει και να αποκαλύψει τέτοιες ενέργειες. Επιπλέον, στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και πολιτικές (Εφαρμοστέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), το Allantin.com μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα του Χρήστη, τα στοιχεία επικοινωνίας ή πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς, τις συναλλαγές ή τις δραστηριότητες του Χρήστη που διεξάγονται στην ή μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας, εάν ζητηθεί από μια κυβερνητική, ρυθμιστική ή υπηρεσία επιβολής του νόμου ή από τραυματισμένο τρίτο μέρος ή ως αποτέλεσμα κλήτευσης ή άλλης νομικής ενέργειας. Το Allantin.comαπό τη στιγμή που αποκαλύπτει τις κακόβουλες ενέργειες από τον Χρήστη, δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που μπορεί να προκύψουν από μια τέτοια αποκάλυψη και ο Χρήστης συμφωνεί να μην ασκήσει καμία αγωγή ή αξίωση κατά του Allantin.com για τις συνέπειες που θα προκύψουν. 

8.4 Κάθε Χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει το Allantin.com και κάθε συνεργάτη που σχετίζεται με την ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία μπορεί να προκύψει από την εμφάνιση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη ή από την παραβίαση των Όρων ή τυχόν Πρόσθετων Συμφωνιών. 

8.5 Κάθε χρήστης συμφωνεί ότι το Allantin.com δεν θα φέρει ευθύνη σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλον για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη ή άλλο υλικό που μεταδίδεται μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένου δόλιου, αναληθούς, παραπλανητικού, ανακριβούς, δυσφημιστικού, προσβλητικού ή παράνομου υλικού και ότι ο κίνδυνος ζημιάς από τέτοιο Περιεχόμενο Χρήστη ή άλλο υλικό ανήκει εξ ολοκλήρου στον Χρήστη. 

Ως εκ τούτου, το Allantin.com διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος, διαφορετικά υπόκειται σε αποζημίωση από τον Χρήστη, οπότε ο Χρήστης θα συνεργαστεί με το Allantin.com για την ανάκτηση τυχόν ζημιών και διαφυγόντων κερδών.

9. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 

9.1 Η Ψηφιακή Πλατφόρμα Allantin.com αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας σύμφωνα με τον Νόμο 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας», όπως ισχύει σήμερα και είναι σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. 

9.2 Τα λογότυπα που χρησιμοποιεί η ψηφιακή πλατφόρμα, τα εμπορικά σήματα καθώς και τα διακριτικά γνωρίσματα αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

9.3 Το Allantin.com διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο στο σχεδιασμό όσο και στο πλήρες περιεχόμενο της Ψηφιακής Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, βίντεο, σχεδίων και κειμένων. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων αυτών, θα επιδιωχθούν ευθύνες και κυρώσεις που ορίζονται από το νόμο. Επίσης, απαγορεύεται η επεξεργασία, αντιγραφή, τροποποίηση, δημοσίευση ή αναδημοσίευση και διανομή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου της Ψηφιακής Πλατφόρμας Allantin.com

10. Απόρρητο. 

Το Allantin.com διαχειρίζεται τα δεδομένα χρήστη σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Επίσης, η Ψηφιακή Πλατφόρμα χρησιμοποιεί μικρά αρχεία κειμένου (cookies) των οποίων η λειτουργία και οι σκοποί περιγράφονται αναλυτικά στην Πολιτική <<cookies>> 

11. Απουσία εγγύησης. 

11.1 Το περιεχόμενο της Ψηφιακής Πλατφόρμας παρέχεται «ως έχει» ή «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία ρητή εγγύηση ή οποιονδήποτε άλλο όρο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά του για συγκεκριμένο σκοπό. 

11.2 Δεν παρέχεται ρητή εγγύηση ότι οι ψηφιακές σελίδες, οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι λειτουργίες και όλα τα περιεχόμενα της Ψηφιακής Πλατφόρμας θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, χωρίς περιορισμούς και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, η εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για άμεση επισκευή, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Τέλος, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι η Ψηφιακή Πλατφόρμα είναι απαλλαγμένη από «ιούς» or άλλα επιβλαβή συστατικά.

11.3 Κάθε χρήστης με αυτό το έγγραφο συμφωνεί περαιτέρω να αποζημιώσει το Allantin.com και να κρατήσει όλους τους άμεσους συνεργάτες μας αβλαβείς και να καλύψει όλες τις απώλειες, ζημιές, αξιώσεις, υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων με πλήρη αποζημίωση) που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα , ως αποτέλεσμα τυχόν αξιώσεων που προβάλλονται από άλλους ή από τρίτα μέρη και σχετίζονται με το Περιεχόμενο Χρήστη, τις πληροφορίες ή τα προϊόντα που προσφέρονται ή εμφανίζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Επίσης, κάθε Χρήστης συμφωνεί ότι το Allantin.com δεν είναι υπεύθυνο και δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε παραπλανητικό ή δυσφημιστικό ή παράνομο υλικό που δημοσιεύεται από άλλους και ότι ο κίνδυνος ζημιών από τέτοιο υλικό ανήκει αποκλειστικά σε κάθε Χρήστη. 

11.4 Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες διατάξεις, η συνολική ευθύνη του Allantin.com και του προσωπικού, των αντιπροσώπων, των συνεργατών, των εκπροσώπων ή οποιουδήποτε ενεργεί για λογαριασμό μας σε σχέση με κάθε Χρήστη για όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από την πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους περιορίζεται στο μεγαλύτερο ποσό των τελών που έχει καταβάλει ο Χρήστης στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Allantin.com σε αντάλλαγμα για πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους και το μέγιστο ποσό επιστρέφεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η προηγούμενη πρόταση δεν αποκλείει την απαίτηση του Χρήστη να αποδείξει τις πραγματικές ζημιές. Όλες οι αξιώσεις που προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών πρέπει να υποβάλλονται εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία που προέκυψε η αιτία της αγωγής ή σε μεγαλύτερη περίοδο που μπορεί να ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τους Όρους. 

11.5 Σε περίπτωση μη έγκαιρης ειδοποίησης οποιουδήποτε θέματος που προκύπτει σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης χωρίς γραπτή ειδοποίηση μέσω επίσημου email στο Allantin.com, καμία αξίωση δεν θα γίνεται δεκτή. 

12. Περιορισμός Ευθύνης. 

12.1 Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται, σε καμία περίπτωση, για άμεσες, έμμεσες, αποθετικές, ειδικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διαφυγόντων κερδών, ζημιών ή ζημιών σε περιουσιακά στοιχεία και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων που προκύπτουν από ή σύνδεση με τη χρήση της Ψηφιακής Πλατφόρμας ή του περιεχομένου της, ανεξάρτητα από το αν η Εταιρεία ήταν ενημερωμένη, γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει αυτή τη δυνατότητα. 

12.2 Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την ποιότητα, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τον έλεγχο των προϊόντων που εμφανίζονται στην Ψηφιακή Πλατφόρμα και πωλούνται από τους πωλητές. Οι πωλητές είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι τα προϊόντα που πωλούν είναι νόμιμα και συμμορφώνονται με όλες τις νομικές απαιτήσεις που τους αφορούν.

13. Ανωτέρα βία. 

13.1 Το Allantin.com δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση να αποζημιώσει για οποιαδήποτε απώλεια που προκύπτει από τη μη διαθεσιμότητα ή οποιαδήποτε αστοχία των υπηρεσιών ή των συστημάτων για τους ακόλουθους λόγους: 1. τερματισμός λειτουργίας του συστήματος για προγραμματισμένη -ή μη- συντήρηση. 2. αδυναμία μετάδοσης δεδομένων λόγω βλαβών σε τερματικά επικοινωνίας ή τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. και τα λοιπά. 

14. Άλλοι όροι 

14.1 Αυτοί οι Όροι Χρήσης ή τυχόν τροποποιημένοι Όροι που θα προκύψουν στο μέλλον διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τους παρόντες Όρους, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. 

14.2 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο οποιοσδήποτε από τους Όρους Χρήσης κριθεί άκυρος μετά από δικαστική απόφαση αρμόδιας δικαιοδοσίας, η ακυρότητα της παρούσας διάταξης δεν θα επηρεάσει την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων των Όρων Χρήσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα.