Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ιστότοπου www.allantin.com

Ποιοι είμαστε?

Η ιστοσελίδα www.Allantin.com (εφεξής «Ψηφιακή Πλατφόρμα»), η οποία δημιουργήθηκε και ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ALLANTIN TECH PRIVATE CAPITAL COMPANY ή ALLANTIN TECH PCC» και τον διακριτικό τίτλο «Allantin.com», η οποία βασίζεται στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ ___________, ΔΟΥ ____________ (εφεξής «Εταιρεία» ή «εμείς»), έχει συμμορφωθεί πλήρως με τον νέο Κανονισμό ΕΕ 2016/679. (GDPR) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και έχει αναπτύξει μια εταιρική κουλτούρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο το προσωπικό της. Η εταιρεία συμμορφώνεται επίσης με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ν. 2472/1997 & 4624/2019). 

Διαβάστε αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «η Δήλωση») για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε για εσάς μέσω αυτού του ιστότοπου και τον τρόπο χρήσης αυτών των πληροφοριών. 

Το Allantin.com δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται το απόρρητό σας. Αυτή η πολιτική (μαζί με τους Όρους Χρήσης και τα άλλα έγγραφα που συνδέονται με αυτήν) καθορίζει τη βάση πάνω στην οποία τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς. Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. 

Ως μέρος αυτής της θεμελιώδους υποχρέωσης, η ψηφιακή πλατφόρμα Allantin.com δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατάλληλα τα προσωπικά σας δεδομένα (συχνά αναφέρονται ως «προσωπικά δεδομένα» που συλλέγονται είτε στο διαδίκτυο είτε μέσω των επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχει ή μέσω επικοινωνίας/συνεργασίας με οποιονδήποτε τρίτο κόμμα). 

Διαβάστε αυτήν τη Δήλωση για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, μεταφέρουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε. 

Με την αποδοχή της πολιτικής απορρήτου, συμφωνείτε ότι κατανοείτε και αποδέχεστε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (προσωπικές πληροφορίες που εγγράφεστε σε αυτόν τον ιστότοπο) όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. 

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα και μην μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα; 

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο δεδομένων»). Με πιο απλά λόγια, για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής του ιστότοπου www.allantin.com, προσωπικά δεδομένα του ατόμου είναι το ονοματεπώνυμό του, ο αριθμός ταυτότητας, ο αριθμός διαβατηρίου του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) για την έκδοση. απόδειξης ή τιμολογίου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, την ταχυδρομική του διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του.

Ποια είναι τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε; 

Λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν επιλέξετε να τα παρέχετε κατά την εγγραφή λογαριασμού στον ιστότοπό μας. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που απαιτείται να δηλώσετε προκειμένου να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας και ειδικότερα να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας είναι: 

1. Το όνομά σας, το όνομα της εταιρείας ή της επιχείρησής σας, το όνομα του αντιπροσώπου. 

2. e-mail, ΑΦΜ, Κωδικός ΔΟΥ, το τηλέφωνό σας (κινητό και σταθερό). 

3. Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (αριθμός), iban και όνομα δικαιούχου. 

4. Στοιχεία από τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ μας, όπως στοιχεία πληρωμής (ημερομηνία, ποσό, υπόλοιπο, κατηγορία τιμολογίου, κύκλος εργασιών, ΦΠΑ). 

5. Είδος συνεργασίας μεταξύ μας με βάση τις υπάρχουσες υπηρεσίες της ψηφιακής πλατφόρμας Allantin.com(DIAMOND, SILVER, VIP). 

6. Πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία που πραγματοποιείτε μέσω αυτής της πλατφόρμας. 

7. Υποβληθείσες αξιολογήσεις από την πλευρά σας, οι απαντήσεις σας σε τυχόν έρευνες που πραγματοποιούμε σχετικά με το πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας μας, προκειμένου να τις βελτιώσουμε και να σας εξυπηρετούμε πάντα καλύτερα. 

8. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό χρήστη, ο λόγος της διαγραφής. 

Υποβάλλοντας τα προσωπικά σας δεδομένα στον ιστότοπό μας www.allantin.com για τη δημιουργία λογαριασμού και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την αγορά του παραπάνω ιστότοπου, συναινείτε επίσης στη χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς εκτός εάν λάβουμε την άδειά σας ή εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. 

Η Ψηφιακή Πλατφόρμα Allantin.com συλλέγει γενικά μέσω αυτού του ιστότοπου μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, τηρώντας τη βασική αρχή του περιορισμού επεξεργασίας του νέου Κανονισμού ΕΕ 2016/679. Στα πεδία όπου ζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη συλλογή των δεδομένων και τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται οι πρόσθετες πληροφορίες. 

Σε περίπτωση που θέλετε να επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μόνο για ένα ερώτημα, χωρίς να δημιουργήσετε λογαριασμό, χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή τον σύνδεσμο email μας, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ούτε θα μεταφερθεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από τρίτο μέρος επεξεργαστής δεδομένων.

Διευθύνσεις IP 

Μια διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που εκχωρείται στον υπολογιστή σας κάθε φορά που έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Επιτρέπει υπολογιστές και δίκτυα υπολογιστές υπηρεσιών (διακομιστές) για την ταυτοποίηση και την επικοινωνία μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται να προέρχονται οι επισκέπτες ενδέχεται να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας τεχνολογίας πληροφοριών και διαγνωστικών συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστότοπου. 

Cookies – Δείτε αναλυτικά την πολιτική cookies. 

Πολιτική cookies 

Άλλα εργαλεία τρίτων και γραφικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεμονωμένους ιστότοπους μας για την παροχή πρόσθετης λειτουργικότητας. Η χρήση αυτών των εργαλείων ή γραφικών στοιχείων ενδέχεται να εγκαταστήσει ένα cookie στη συσκευή σας για να διευκολύνει τη χρήση της υπηρεσίας και να διασφαλίσει ότι η δραστηριότητά σας εμφανίζεται σωστά στους ιστότοπούς μας. 

Τα cookies από μόνα τους δεν μας λένε τη διεύθυνση email σας ούτε σας προσδιορίζουν προσωπικά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Στα αναλυτικά μας στοιχεία, ενδέχεται να λαμβάνουμε αναγνωριστικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP, αλλά μόνο για τον προσδιορισμό του αριθμού των μοναδικών επισκεπτών στους ιστότοπούς μας και της γεωγραφικής προέλευσης των επισκεπτών και όχι για την αναγνώριση μεμονωμένων επισκεπτών. 

Google Analytics 

Ο ιστότοπος www.allantin.com χρησιμοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Google Analytics μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες του ιστότοπου περισσότερες επιλογές σχετικά με τον τρόπο συλλογής των δεδομένων τους από το Google Analytics, η Google έχει αναπτύξει το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης εξαίρεσης από το Google Analytics. Το πρόσθετο επικοινωνεί με το Google Analytics JavaScript (ga.js) για να υποδείξει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στον ιστότοπο δεν πρέπει να αποστέλλονται στο Google Analytics. Το πρόσθετο του Google Analytics Opt-out Browser δεν εμποδίζει την αποστολή πληροφοριών στον ίδιο τον ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες αναλυτικών στοιχείων ιστού.

Παιδιά 

Η εταιρεία κατανοεί τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, εάν είστε κάτω των 18 ετών και επιθυμείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη ή να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα χρειαστεί να λάβουμε τη γονική σας συγκατάθεση πριν επικοινωνήσετε με τον ιστότοπό μας. Εάν γνωρίζουμε ότι μας έχουν δοθεί προσωπικά δεδομένα ανηλίκων χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους, αυτά τα δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως. 

Αποκάλυψη και διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων 

1 Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτα μέρη που δεν συνδέονται με εμάς, εκτός εάν αυτό απαιτείται για τους νόμιμους επιχειρηματικούς μας σκοπούς, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. 

2 Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία μέσω του ιστότοπού της ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με λογιστές, δικηγόρους ή με διάφορες εξωτερικές εταιρείες ή παρόχους υπηρεσιών ή προμηθευτές που εργάζονται για λογαριασμό μας προκειμένου να ανταποκριθούν στα αιτήματά σας, μόνο μετά από ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.  

3 Η εταιρεία δεν πουλά προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Επίσης, η εταιρεία δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. 

Επιλογές 

1 Εάν εγγραφείτε στον ιστότοπό μας, συναλλάσσεστε με την εταιρεία και στη συνέχεια αποφασίσετε να διαγραφείτε, η διαγραφή σας θα πραγματοποιηθεί μετά την πληρωμή οποιασδήποτε απαίτησης εταιρείας, αλλά τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για περίοδο 5 ετών σύμφωνα με το νόμο . Εάν θέλετε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως η εγγραφή σε ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, θα μπορείτε να διαγραφείτε από τη σχετική λίστα παραληπτών ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία ή απευθείας από τον ιστότοπό μας. 

2 Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από οποιαδήποτε υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, αν και μπορεί να χρειαστούμε λίγο χρόνο ή/και πληροφορίες για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. 

3 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω στην ενότητα «Cookies», εάν θέλετε να αποφύγετε την παρακολούθηση από cookies καθώς περιηγείστε στους ιστότοπούς μας, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ειδοποιεί όταν αποστέλλεται ένα cookie. Σημειώστε, ωστόσο, ότι ορισμένα τμήματα του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά εάν επιλέξετε να αρνηθείτε τα cookies. 

Πρόσβαση 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς (ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα» όπως ορίζεται στην κείμενη ελληνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων), καθώς και να τα ελέγξετε και γενικά να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα προβλέπονται από τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Για να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κάντε κλικ εδώ. 

Εάν θέλετε να υποβάλετε ένα αίτημα ή εάν ανησυχείτε για οποιοδήποτε από τα παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@allantin.com

Ασφάλεια και ακεραιότητα δεδομένων 

Η Εταιρεία εφαρμόζει εύλογες τεχνικές και οργανωτικές πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας προκειμένου να προστατεύσει προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, αλλοίωση ή καταστροφή. 

Επιπλέον, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους πρέπει να τα γνωρίζουν. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων. 

Λάβετε υπόψη ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Αν και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προτκαι τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διαβιβάζονται στον ιστότοπό μας. Αφού λάβουμε τα δεδομένα σας, θα εφαρμόσουμε αυστηρές διαδικασίες και λειτουργίες ασφαλείας για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. 

Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειαζόμαστε τα δεδομένα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή μέχρι να διαγραφούν (αν συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσουμε να τα διατηρούμε σύμφωνα με σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους 

Ο ιστότοπος www.allantin.com θα περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, οι οποίοι ως επί το πλείστον θα διέπονται από άλλες δηλώσεις απορρήτου των οποίων το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει από αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου. Διαβάστε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε προτού υποβάλετε προσωπικά δεδομένα σε αυτόν τον ιστότοπο. 

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση 

Η Εταιρεία Allantin.com εξετάζει συχνά αυτήν τη Δήλωση και μπορεί να την τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά κατά την κρίση μας. Όταν κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές, θα καταγράφουμε την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στη Δήλωση. Η ενημερωμένη Δήλωση θα ισχύει για εσάς και τα στοιχεία σας από εκείνη την ημερομηνία. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη Δήλωση για τυχόν αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων. Οι αλλαγές που ενδέχεται να γίνουν στην πολιτική απορρήτου στο μέλλον θα αναρτηθούν σε αυτήν τη σελίδα και, εάν είναι απαραίτητο, θα σας ειδοποιηθούν μέσω email ή όταν συνδεθείτε στον ιστότοπο. Η παρούσα Δήλωση ισχύει από τον Σεπτέμβριο του 2021. 

Επικοινωνήστε μαζί μας 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή παράπονα σχετικά με τον χειρισμό ή την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή εάν θέλετε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@ allantin.com

Έχω διαβάσει και συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου (σύνδεσμος για την εγγραφή της αποδοχής εδώ) 

Δείτε τους όρους χρήσης εδώ